montserrat fidalgo
Montserrat FIDALGO GRIÑAN Tècnica Superior en Seguretat i Salut en el Treball
Les persones son el recurs més important d'una empresa, tenir cura d'elles és cuidar-la amb mentalitat.