Els nostres principis bàsics defineixen
els nostres valors i la nostra visió,
avui i durant els propers anys.