MANUEL CALVO
Manuel CALVO MARTIN OFICINA tècniCA
Les persones son el recurs més important d'una empresa, tenir cura d'elles és cuidar-la amb mentalitat.