anna palle
Anna pallé MANAGER FACILITY, POSTAL i PREVENCIÓ
Les persones son el recurs més important d'una empresa, tenir cura d'elles és cuidar-la amb mentalitat.