MENTA GRUP REDONDO DEGRADE
Maria Marcos Manager DE BACK OFFICE
Les persones son el recurs més important d'una empresa, tenir cura d'elles és cuidar-la amb mentalitat.