CAMIL LOPEZ MENTA GRUP
camil lopez EXECUTIU DE COMPTES
Des del nostre cor neix el compromís, la passió i l’esperit d’entrega cap a totes les nostres activitats. És una forma de vida i pràctica constant que ens permet involucrar-nos en la feina per fer-la millor.