CARLES GELABERT
Carles GELABERT PARDO Tècnic Intermig en Prevenció de Riscos Laborals
Les persones son el recurs més important d'una empresa, tenir cura d'elles és cuidar-la amb mentalitat.